APK-toezichtregime wijzigt per 1 april

3/ 3/ 17
De RDW wijzigt per 1 april weer een aantal zaken in het toezicht op de uitvoering van de APK. Het risicogestuurd toezicht, waardoor keurmeesters die APK-keuringen goed uitvoeren minder steekproeven krijgen, wordt verder verbeterd met onder andere een nieuw bonus-malussysteem.

Aan de kwaliteit van de APK wordt al sinds 2011 gesleuteld. Enerzijds vanwege Europese regelgeving, maar ook omdat Nederland trots is op de vakbekwaamheid van de keurmeesters en de uitvoering van de APK en de daarmee samenhangende veiligheid van het wagenpark. Het risicogestuurd toezicht, waarbij zowel de keurmeester als het keurende bedrijf worden gewogen in de kans dat er een steekproef valt, is in 2016 succesvol ingevoerd. Vanaf 1 april gaat de volgende fase in de kwaliteitsslag in. BOVAG is nauw betrokken bij de totstandkoming van de regels in iedere nieuwe fase. Het doel is daarbij altijd om de regels voor autobedrijven zo eenvoudig en toekomstbestendig mogelijk te maken. 

De wijzigingen per 1 april 2017

  1. Er komt één cusumsysteem voor de erkenninghouder én keurmeester APK. Dit wordt ook geldig voor tachograaf- en LPG-keuringen.
  2. De verschillende cusumklassen (compensatie, normaal en penalty) vervallen en lopen voor de keurmeester voortaan van 0 tot 10 en voor de erkenninghouder van 0 tot 12.
  3. Er gaat een nieuwe bonus-malusregeling gelden. Daarvoor worden alle huidige cusumstanden gelijkgetrokken. Voortaan zijn er vijf missergradaties afhankelijk van de ernst van de misser en er is geen bonus meer voor een geconstateerde misser in de herkeuring.
  4. In het systeem of per mail komt er een melding als er een kritieke cusumstand is bereikt die de APK-erkenning in gevaar brengt. 
  5. De coderingslijst reparatie- of afkeurpunten vervalt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe keuringsaspectenlijst, die in het selectiemenu van het afmeldscherm beschikbaar is. 
  6. Het APK-rapport wordt aangepast naar aanleiding van Europese voorschriften.
  7. Na een APK-bevoegdheidsverlenging behoudt de keurmeester zijn cusumstand van voor de verlenging. Krijgt een keurmeester een sanctieaanbeveling, dan gaat zijn cusumstand naar een startwaarde van 3.0.

Volg het webinar op 20 maart

Wilt u meer weten over de gevolgen van de veranderingen in de praktijk, volg dan het webinar ‘Modernisering toezicht APK in een notendop’ van de RDW op maandag 20 maart 2017 van 19.00 tot 20.00 uur.

Een webinar is een online interactieve presentatie. Tijdens dit webinar krijgt u uitgebreider uitleg over de veranderingen en kunt u zelf vragen stellen die tijdens de uitzending behandeld worden. Het webinar is online te volgen vanachter uw eigen laptop of computer. Heeft u op 20 maart geen tijd, dan kunt u het webinar ook later terugkijken.

Meld u aan via de site van de RDW >>

Heeft u specifieke vragen over de modernisering van toezicht op de APK bel of mail dan met de RDW, via (0900) 9739 of moderniseringtoezichtapk@rdw.nl.