Vijf prangende vragen over bpm bij import

17/ 2/ 17
De regels rond bpm bij import zijn niet altijd even duidelijk, daarom is bij de Hoge Raad om opheldering gevraagd.
Bij registratie van een auto in Nederland moet bpm worden afgedragen. Dit geldt voor nieuwe en gebruikte auto’s. Om de bpm te bepalen mag bij gebruikte auto’s het historisch bpm-tarief worden toegepast. Daarnaast mag de afschrijving worden meegenomen in de bpm-berekening. Het Europese recht stelt dat de bpm die voor een gebruikt voertuig moet worden betaald, nooit meer mag zijn dan de bpm die nog rust op een vergelijkbare auto die al in Nederland is geregistreerd.

Vraag: Wanneer is een auto ‘gebruikt’ in de zin van de wet op de bpm?

De vraag of het een nieuwe of gebruikte auto is, is van belang voor de bpm-heffing bij invoer in Nederland. Over deze vraag is geruime tijd discussie. De Hoge Raad oordeelde in januari 2017 dat onder een nieuwe personenauto moet worden verstaan: een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Is het op basis hiervan geen nieuwe auto, dan is het voertuig voor de bpm een gebruikte auto. De Hoge Raad legt hiermee het vonnis van het Gerechtshof uit 2016 naast zich neer. Het Gerechtshof bepaalde toen dat een in het buitenland gekentekende auto als gebruikte auto mag worden gezien. Echter, na de uitspraak van de Hoge Raad blijft de vraag waar precies de grens ligt; wat wordt verstaan onder niet of nauwelijks in gebruik geweest?

Vraag: Moet ik voor de bpm-bepaling vergelijken met een btw- of een margeauto?

Voor de bpm-berekening van een te importeren auto is het van belang of het gaat om een btw of margeauto. De Hoge Raad stelde dat de importeur zelf mag bepalen of hij voor de berekening van de bpm uitgaat van een btw- of margeauto, afhankelijk van de meest gunstige situatie. Bij import moet immers gekeken worden naar wat de bpm zou zijn op een vergelijkbare Nederlandse referentieauto. Deze vergelijkbare auto kan zowel een btw- als margeauto zijn.

Vraag: Mag ik bij de berekening van de bpm gebruik maken van een mix van koerslijst en taxatie?

Bij import kun je voor de bpm-berekening onder voorwaarden kiezen uit drie methoden: tabel, koerslijst of taxatie. Soms wordt voor een auto de koerslijst gebruikt en daarop met een taxatie nog correcties aangebracht. De vraag of een mix van methodes voor de berekening van de bpm is toegestaan ligt nog voor bij de Hoge Raad.

Vraag: Kan de Belastingdienst na het fiscaal akkoord nog een naheffing met boete opleggen?

Tot vijf jaar na de aangifte kan de Belastingdienst nog terugkomen op de aangifte en een naheffing (met boete) opleggen. Bij aangifte is het goed hier rekening mee te houden en bij vaststelling van het bedrag een gulden middenweg te kiezen, de bpm is immers niet meer op de klant te verhalen.


Vraag: Wanneer ontstaat een recht op proceskostenvergoeding?

Tegen de naheffing (met boete) kan de aangever in beroep gaan. Een beroep kan gegrond of ongegrond verklaard worden. Bij een gegrond verklaring ontstaat daarnaast het recht op proceskostenvergoeding. Het is goed u te realiseren dat een gegrond verklaring niet in alle gevallen betekent dat er geen naheffing betaald hoeft te worden. Een eventuele boete kan worden ingetrokken en de te betalen naheffing naar beneden bijgesteld.