Truck Academy van start op ROC Noorderpoort Automotive Groningen

16/ 6/ 17
ROC Noorderpoort in Groningen krijgt zijn eigen Truck Academy. De Truck Academy’s zijn een initiatief van brancheorganisatie BOVAG en hebben als doel toponderwijs te realiseren, onder meer door het verbeteren van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de praktijk.
Voor het opzetten van deze Truck Academy is op 15 juni een convenant gesloten tussen de ROC Noorderpoort Automotive, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie BOVAG.

Vierde Truck Academy in Nederland

De Truck Academy is de eerste in het noorden van Nederland en de vierde in zijn soort. Uiteindelijk moeten er in heel Nederland negen Truck Academy’s zijn. Dankzij de samenwerking binnen de Academy’s komt een bijzondere uitwisseling van kennis en kunde tot stand, stelt Hans Leenes, directeur Noorderpoort Automotive & Logistiek. “Het is een samenwerking zoals een samenwerking hoort te zijn. Dat maakt het heel interessant voor zowel het bedrijfsleven als voor het mbo-onderwijs. Niet alleen wordt het onderwijs op niveau gehouden, en zelfs naar een hoger plan getild, ook kan het bedrijfsleven gericht een deel van de activiteiten en technologische ontwikkelingen op laten nemen in het curriculum van de opleiding.”

Wisselende kwaliteit

Henk Rotman, voorzitter BOVAG Truckdealers: "Kort voor de recessie was er veel onvrede over het niveau van schoolverlaters. Bedrijven moesten na het behalen van een diploma de leerlingen in het bedrijf nog stevig bijscholen. We zagen in die tijd dat bedrijfswagentechniek op maar liefst 26 ROC’s  in het land werd aangeboden. Met sterk wisselende kwaliteit. BOVAG heeft initiatief genomen om tot betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen te komen. En na wat rekenwerk stelden we vast dat het voor de scholen alleen mogelijk is een bedrijfswagentechniek opleiding goed neer te zetten als er ook voldoende leerlingen zijn. Om die reden hebben we moeten besluiten het aantal locaties terug te brengen naar negen locaties verdeeld over Nederland. Dit overigens in heel goed overleg met Defensie van wie we wisten dat zij voor een vergelijkbare uitdaging stonden. Deze aanpak heeft er ook toe geleid dat de truckimporteurs ons project ondersteunen door leerkrachten bij te scholen en moderne leermiddelen aan te bieden."

Zie ook: Truck Academy valt op bij beleidsmakers in onderwijsveld