Nieuw: handleiding energie-audit tankstations en autowasbedrijven

28/ 7/ 17
Bent u aangeschreven door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) om de energie-audit in te vullen? Dan kunt u gebruik maken van de handleiding Energy Efficiency Directive (EED) voor tankstations en autowasbedrijven. De handreiking is in opdracht van BOVAG, NOVE, VNPI en BETA ontwikkeld en het gebruik ervan scheelt een hoop rekenwerk.
De Energy Efficiency Directive (EED) is een Europese Richtlijn die grote bedrijven verplicht om hun energiestromen in kaart te brengen. De energie-audit is alleen van toepassing op grote bedrijven, oftewel voor ondernemingen met meer dan 250 fte, of die een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen hebben. De handhaving van de EED zou per 1 juni 2016 starten, maar is op aandringen van BOVAG uitgesteld. Inmiddels worden bedrijven die geen EED-audit hebben ingevuld, benaderd door milieuhandhavers.

Leesbaarder en eenvoudiger

Voor automotive bedrijven is de EED getackeld door Erkend Duurzaam Plus EED-conform te maken. Voor tankstations en autowasbedrijven is er niet de luxe van dat keurmerk. Daarom heeft de branche een handreiking laten opstellen door bureau LBP Sight, waarmee leden van BOVAG Tankstations en Autowasbedrijven in de praktijk goed uit de voeten kunnen. De informatie is leesbaarder en eenvoudiger gemaakt. De handleiding bestaat uit een document met tekst en uitleg, een rapportagetool voor het hele concern, een rapportagetool voor kantoor en een rapportagetool die per vestiging ingevuld dient te worden. De sheets zijn voorzien van rekenformules, zodat er weinig rekenwerk aan te pas komt. Het invullen van de energie-audit is alleen van toepassing voor bedrijven die zijn aangeschreven door RVO.

Let op: verwar de EED niet met de Nederlandse verplichting voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Daar heeft BOVAG een speciale lijst voor ontwikkeld (Erkende Maatregelen Energiebesparing). Deze is nog niet officieel vastgesteld en wordt per 1 januari 2018 wettelijk van kracht.

Downloads